wing21

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

และเป็นศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ส่งผลให้การเดินทางภายในเขตอำเภอเมือง การจราจรติดขัด

โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน  ทำให้มี อัตราความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้านจราจร

 

กองบิน ๒๑ เป็นหน่วยราชการหน่วยเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีเส้นทางรอบกองบิน ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างอำเภอรอบนอก เข้าสู่ใจกลางเมือง

ด้วยระยะทางที่สั้นและประหยัดเวลาในการเดินทาง ทำให้มีประชาชน และหน่วยงานต่างๆ

ขอใช้เส้นทางผ่านเข้า-ออก กองบิน ๒๑ อยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยกองบิน ๒๑

มี มาตรการรักษาความปลอดภัย สถานที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

และต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างมิตรกับประชาชน ตามนโยบายกองทัพอากาศ

 

กองบิน ๒๑ จึงนำมาตรการป้องกันด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการจราจร

มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพล ครอบครัว และประชาชน

โดยมีการทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในช่วงระยะแรก

ให้ทุกคนทราบถึงข้อกำหนด และข้อบังคับดังนี้

๑. ขับรถในเขตกองบิน ๒๑ ต้องใช้ความเร็ว ไม่กิน ๕๐ กม./ชม.

 

๒. รถยนต์ต้องหยุดรถให้สนิทเมื่อถึงทางแยก หรือที่มีป้าย "หยุด"
มองซ้าย มองขวา เมื่อเห็นว่าปลอดภัย จึงขับรถออกไป
      ส่วนรถจักรยานยนต์ เมื่อหยุดรถสนิทแล้ว ให้วางเท้าที่พื้นถนนทั้ง 2 ข้าง
มองซ้าย มองขวา เมื่อเห็นว่าปลอดภัย จึงเคลื่อนรถออกไป
 
๓. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถ 
ส่วนรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจะต้องสวมหมวกกันน็อค
และใส่สายรัดคางให้เรียบร้อย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร
คอยกำกับดูแล และกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
 
 
 

ส่วนในระยะที่ ๒ หากพบผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการ หรือครอบครัว

จะต้องได้รับโทษคือให้ข้าราชการทำการพัฒนาในพื้นที่ ที่กำหนด และฝึกดำรงวินัย

หากเป็นบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร จะขอคืนบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก กองบิน ๒๑

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการจราจร และเป็นการสร้างสภาวะที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น ในเขตกองบิน ๒๑

 

 

S 35832561

 

S 35832562

 
S 35832563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56