ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานรังสีเทคนิค 
จำนวน ๑ อัตรา
 
 
 
button2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภาควิชาการ

 

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ คณะอนุกรรมการสวัสดิการ กอง บิน ๒๑

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจ้างบริหารร้านค้าภายในพื้นที่กิจการสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน ๒๑

และภายในพื้นที่กิจการสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน ๒๑

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานรังสีเทคนิค 
จำนวน ๑ อัตรา
 
 
 
button2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาควิชาการ

ใน 24 ธ.ค.61 รายละเอียดตามประกาศฯ (แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

   

button

 

edit 181261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพท์ กองบิน ๒๑ จำกัด
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๒๑ จำกัด
 
 
button
 
 
 
 
 
 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56