รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานรังสีเทคนิค 
จำนวน ๑ อัตรา
 
 
 
button2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภาควิชาการ

 

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานรังสีเทคนิค 
จำนวน ๑ อัตรา
 
 
 
button2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาควิชาการ

ใน 24 ธ.ค.61 รายละเอียดตามประกาศฯ (แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

   

button

 

edit 181261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56