ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56