ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน 21

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

 

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56