ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

D1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

 

D1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_พนักงานธุร

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)

 

D1

ประกาศรายชื่อผผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหรกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองบิน 21

 

D1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น

เป็นเจ้าหน้าที่สหรกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56