ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานสถานที่ รพ.กองบิน 21

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ช/ญ

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56