รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่สหรกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานสถานที่ รพ.กองบิน 21 

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และ พนักงานสถานที่ รพ.กองบิน 21

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร

 

button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56