พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารกองประจำการ
เมื่อวันศุกร์ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑
ซึ่งครบกำหนดในการรับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒๑

z42 1

z42 3

z42 4

z42 5

z42 6

z42 7

z42 8

ผู้บังคับบัญชา

แนะนำกองบิน 21

dailynews

compretency

house1

phonebook banner

welfare21

kms

nodrone

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56