พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศทหาร ณ ห้องเวหาสสุข กองบิน ๒๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

z37 1

z37 2

z37 3

z37 4

z37 5

z37 6

z37 7

z37 8

z37 10

z37 10

z37 11

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

แนะนำกองบิน 21

dailynews

compretency

house1

welfare21

kms

nodrone

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56