กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 4551

DSC 4558

DSC 4581

DSC 4587

DSC 4634

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56