กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก อุทัย เจริญเชาว์ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
DSC 0621

DSC 0626

DSC 0631

DSC 0634

DSC 0638

DSC 0646

DSC 0660

DSC 0675

DSC 0682

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56