เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองบิน ๒๑ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในกองบิน ๒๑ มีการแสดงของ สุนัขทหาร และ ชมเครื่องบิน
DSC 4082

DSC 4084

DSC 4106

DSC 4146

DSC 4164

DSC 4200

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56