กองบิน ๒๑ รับฟังการบรรยาย การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ
เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันตำรวจโท เรืองยศ มีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ
เดินทางมาบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งและการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ
ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กองบิน ๒๑ ณ ห้องประชุมอาคารศิวิไล กองบิน ๒๑

DSC 6889

DSC 6897

DSC 6904

DSC 6910

DSC 6914

DSC 6914

DSC 6917

DSC 6926

DSC 6938

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56