กองบิน ๒๑ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๑
นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชน ณ แยกวนารมย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 6772

DSC 6804

DSC 6822

DSC 6825

DSC 6842

DSC 6843

DSC 6861

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56