พิธีการตรวจสอบภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ธีรภัทร ปล้องทอง เป็นประธานพิธีการตรวจสอบภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ
ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑

DSC 0006

DSC 0010

DSC 0013

DSC 0015

DSC 0016

DSC 0023

DSC 0032

DSC 0044

DSC 0050

DSC 0065

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56