กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ และ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ (ท่านใหม่)
นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกองบิน ๒๑ ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ กองบิน ๒๑
( วิหารพระพุทธมังคโลดม ,ศาลหลวงปู่ฤาษี ,ศาลหลวงปู่แฮด,ศาลหลวงปู่ดำ ,ศาลหลวงปู่นรินทร์ทิพย์ )
พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ,และทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ จำนวน ๙ รูป
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑
DSC 1052

DSC 1064

DSC 1112

DSC 1182

DSC 1187

DSC 1236

DSC 1286

DSC 1292

DSC 1294

DSC 1314

DSC 1316

DSC 1321

DSC 9168

DSC 9175

DSC 9188

DSC 9208

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56