กองบิน ๒๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “เดิน-วิ่งการกุศล โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศตรี สุทธิเมธ อ่วมมา เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “เดิน-วิ่งการกุศล โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒
ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒
DSC 4330

P9090004

P9090014

P9090019

P9090037

P9090041

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56