กองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศตรี สนั่น อิสินันท์ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
นำทหารกองประจำการร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ณ บริเวณวัดศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 0059

DSC 0116

DSC 0127

DSC 0131

DSC 0133

DSC 0140

DSC 0141

DSC 0160

DSC 0166

DSC 0166

DSC 0172

DSC 0224

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56