กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเปิดงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ร่วมพิธีเปิดงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1

2

3 1

3 2

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56