"กองบิน ๒๑ มอบน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สบภัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำน้ำดื่มขนาด ๑,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด
ที่ได้รับมอบจากบริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) มอบให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยชำรุด
โดยมี ท้าวขันคำ แก่นบุตรา หัวหน้าแผนกการต่างประเทศ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้รับมอบ
ณ ด่านสากลบ้านวังเต่า แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 101 11

1 12

1 13

1 14

1 14

1 15

1 16

1 17

1 17

1 18

1 19

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56