พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
นำข้าราชการร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 0009

DSC 0011

DSC 0014

DSC 0021

DSC 0023

DSC 0027

DSC 0044

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56