กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- นาวาอากาศเอกประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ และคุณดารณี คุณอนันต์ รองประธานชมบ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

DSC 0015

DSC 0017

DSC 0018

DSC 0019

DSC 0025

DSC 0051

DSC 0052

DSC 0067

DSC 0076

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56