กองบิน ๒๑ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองบิน ๒๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 9353

DSC 9361

DSC 9374

DSC 9404

DSC 9415

DSC 9418

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56