พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ “อินทรีเกมส์ ”
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เป็นประธานใน เปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ “อินทรีเกมส์”
ณ สนามกีฬากองบิน ๒๑
DSC 7936

DSC 7948

DSC 7991

DSC 8057

DSC 8117

DSC 8147

DSC 8411

DSC 8455

DSC 8253

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56