พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการ กองบิน ๒๑
DSC 5803

DSC 5815

DSC 5831

DSC 5841

DSC 5887

DSC 5893

DSC 5929

DSC 5966

DSC 5973

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56