กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระยอดเมืองขวาง

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร เสนาธิการ กองบิน ๒๑
นำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะ และสดุดีอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระยอดเมืองขวาง ๒๕๕๙ 
ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 5653

DSC 5680

DSC 5700

DSC 5712

DSC 5716

DSC 5722

DSC 5729

DSC 5731

DSC 5768

DSC 5785

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56