รับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับฝูง รุ่น ๑๓๒
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก วันชัย พึ่งเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนชั้นผู้คับฝูง รุ่น ๑๓๒ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๒๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑
DSC 5267

DSC 5278

DSC 5284

DSC 5302

DSC 5308

DSC 5310

DSC 5313

DSC 5315

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56