กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๒
เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 10

1 14

1 15

1 16

1 17

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56