พิธีขอขมาลาอุปสมบท
เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการกองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเวหาสสุข กองบิน ๒๑
DSC 4707

DSC 4709

DSC 4711

DSC 4723

DSC 4731

DSC 4750

DSC 4754

DSC 4757

DSC 4761

DSC 4776

DSC 4781

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56