กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
นาวาอากาศตรี สนั่น อิสินันท์ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
DSC 0008

DSC 0016

DSC 0019

DSC 0025

DSC 0032

DSC 0045


DSC 0048

DSC 0053

DSC 0082

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56