กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีก่อสร้างรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศโท ธีระชัย นาคจีน เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญมหามงคลสมทบกองบุญก่อสร้างรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต องค์ยืน ความสูง ๑๙ เมตร ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 1754

DSC 1764

DSC 1773

DSC 1786

DSC 1804

DSC 1850

DSC 1867

DSC 1879

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56