พิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายสังกัด และวันพบญาติทหารใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร เสนาธิการ กองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายสังกัด
และวันพบญาติทหารใหม่ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ณ ลานจอดแผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑
DSC 3710

DSC 3723

DSC 3731

DSC 3737

DSC 3738

DSC 3760

DSC 3762

DSC 3765

DSC 3895DSC 3918

DSC 3922

DSC 3927

DSC 3948

DSC 4030

DSC 4108

DSC 4109

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56