เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศโท ธีระชัย นาคจีน เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ร่วมพิธีเปิดและปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติ)
โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 2244

DSC 2256

DSC 2263

DSC 2274

DSC 2277

DSC 2283

DSC 2286

DSC 2304

DSC 2315


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56