กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สมยศ พิกุลเงิน เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมณีวรารม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 1960


DSC 1962

DSC 1968

DSC 1974

DSC 1980

DSC 1984

DSC 1985

DSC 2001


DSC 2003


DSC 2019

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56