พิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินพร้อมรบ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินที่ผ่านการตรวจสอบ ภาควิชาการและภาคการบิน
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินพร้อมรบ (COMBAT READY) กับเครื่องบิน ขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค ฝูงบิน ๒๑๑
ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑

DSC 1565

DSC 1619

DSC 1630

DSC 1645

DSC 1659

DSC 1668

DSC 1673

DSC 1679

DSC 1688

DSC 1693

DSC 1716

DSC 1728

DSC 1747

DSC 1853

DSC 1861

DSC 1865

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56