พิธีครบรอบ ๔๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีครบรอบ ๔๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค ณ กองบิน ๒๑
โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ
ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ 

01 1

01 2

01 4

01 6

07 3

07 4

07 5

07 7

07 8

07 9

07 11

07 12

07 14

07 16

07 17

07 28

07 30

07 31

07 32

DSC 0133

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56