พิธีส่งมอบ เครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๑๘ ค ต้นแบบ F-5F PROTOTYPE ROLL OUT CEREMONY
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบ
เครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๑๘ ค ต้นแบบ F-5F PROTOTYPE ROLL OUT CEREMONY
โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ให้การต้อนรับ ณ แผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑


DSC 0241

DSC 0262

DSC 0274

DSC 0282

DSC 0286

DSC 0321

DSC 0329

DSC 0190

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56