กองบิน ๒๑ ร่วมงาน สภากาแฟอุบลราชธานี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 9223

DSC 9228

DSC 9233

DSC 9255

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56