กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๑
ร่วมพิธีตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
DSC 0003

DSC 0006

DSC 0010

DSC 0020

DSC 0023

DSC 0026

DSC 0032

DSC 0040

DSC 0046

DSC 0051

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56