พิธีเปิดการฝึกทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๔๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นที่ ๔๐ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑
DSC 0011

DSC 0015

DSC 0017

DSC 0021

DSC 0024

DSC 0030

DSC 0032

DSC 0092

DSC 0095

DSC 0105

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56