กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑ ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ กองบิน ๒๑
( วิหารพระพุทธมังคโลดม ,ศาลหลวงปู่ฤาษี ,ศาลหลวงปู่แฮด,ศาลหลวงปู่ดำ ,ศาลหลวงปู่นรินทร์ทิพย์ )
และร่วมพิธีรับฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒๑

DSC 2246

DSC 2277

DSC 2332

DSC 2477

DSC 2510

DSC 6453

DSC 2533

DSC 2537

DSC 6465

DSC 2551

DSC 2566

DSC 2654

DSC 2677

DSC 2690

DSC 2690

DSC 2745

DSC 2762

DSC 2772

DSC 2784

DSC 2813

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56