กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเปิดงาน “อบอุ่นรัก ย้อนรำลึกดอนมดแดง ดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ ราชธานีอุบล”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเปิดงาน
“อบอุ่นรัก ย้อนรำลึกดอนมดแดง ดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ ราชธานีอุบล” ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เกาะดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 6282

DSC 6304

DSC 6305

DSC 6310

DSC 6313

DSC 6330

DSC 6343

DSC 6350

DSC 6371

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56