กองบิน ๒๑ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศโท อภิชัย มุสิกะลักษณ์ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 2204

DSC 2208

DSC 2210

DSC 2229

DSC 8663

DSC 8670

DSC 8690

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56