รับคณะเจ้ากรมจเรทหารอากาศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ/ประธานคณะกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบินกองทัพอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่า ฝูงบิน ๒๑๑ และหน่วยบิน ๒๐๓๖ ณ กองบิน ๒๑
ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑
DSC 0164

DSC 0168

DSC 0172

DSC 0180

DSC 0181

DSC 0194

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56