กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
และเนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
ร่วม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และเนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน
ณ บริเวณด้านหน้าบ้านพักรับรองอินทรี กองบิน ๒๑
DSC 5647

DSC 5672

DSC 5686

DSC 5692

DSC 5696

DSC 5712

DSC 5717

DSC 5747

DSC 5762

DSC 5756

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56