กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๒๑
ร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑
DSC 0030

DSC 0032DSC 0032

DSC 0033

DSC 0036

DSC 0041DSC 0048

DSC 0060

DSC 0062

DSC 0063

DSC 0073

DSC 0089

DSC 0092

DSC 0093

DSC 0104

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56