กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติด ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติด ห้วงห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
DSC 0012

DSC 9934

DSC 9937

DSC 9957

DSC 9961DSC 9998

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56