“กองบิน ๒๑ ร่วมบริจาคโลหิต”
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒๑ ร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
ณ หอประชุม กองบิน ๒๑ 

DSC 9244

DSC 9249

DSC 9250

DSC 9299

DSC 9301

DSC 9310

DSC 9326

DSC 9339

DSC 9358

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56