กองบิน ๒๑ ร่วมพิธี เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ‘’ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
ร่วมพิธี เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ‘’ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 8429

DSC 8435

DSC 8440

DSC 8456

DSC 8465

DSC 8469

DSC 8489

DSC 8493

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56