กองบิน ๒๑ พิธีวันคล้ายสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร เสนาธิการ กองบิน ๒๑
ร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน วันคล้ายสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
DSC 1811

DSC 1816

DSC 1821

DSC 1829

DSC 1838

DSC 1858

DSC 1865

DSC 1912

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56