กองบิน 21 ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ ๑๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาวาอากาศโท ธีระชัย นาคจีน เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ ๑๑ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย ๔.๐” ณ เวทีกลางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
DSC 2713

DSC 2718

DSC 2721

DSC 2736

DSC 2740

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56