กองบิน ๒๑ ร่วมงานวันทหารผ่านศึก
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นแทนผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมวีรชน เนื่องในวันทหารผ่านศึก
ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 2441

DSC 2451

DSC 2458

DSC 2508

DSC 2569

DSC 2631

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56